Skaffe finansiering og startkapital?

Hvis man er gründer og skal tjene penger på nettet trenger man som oftest noe startkapital. Dette er penger som skal gå til den daglige driften mens man venter på at inntektene kommer. Det kan være seg innkjøp av tjenester, annonsering, mat, hus og opphold til gründeren og mye mer. Ofte har man ikke egenkapital å bruke som startkapital. Mange gründere tror da at det løser problemene hvis man får seg en sponsor eller en investor. Det stemmer kanskje at det løser problemene midlertidig, men den dagen inntektene kommer så skal investoren ha en stor del av kaka.

Alternativer til sponsorer eller investorer er f.eks. å ta opp lån slik at man kan klare seg i en oppstartsfase inntil pengene ruller inn. Skal man ta opp et lån så er det viktig å vite om alle farene samt lese betingelsene for lånet nøye. Mange aspekter ved lån kan lese her eller her og det er viktig at avdragene på lånet ikke overstiger det man kan betale ned. Mange lån blir gitt på en slik måte at man ikke trenger å begynne å betale på det med en gang, slike lån er bra for en gründer i oppstartsfasen.

Regn selv ut hva du sparer på å ta opp et lån i forhold til det å gi en investorer f.eks. 50% av inntektene dine i all fremtid, du bør ikke bli veldig overrrasket når du ser at det, over en femårsperiode, lønner seg å ta et lån selv om rentene er forholdsvis høye.