Nyheter

Lempede innreiserestriksjoner fører til økt press i leiemarkedet

Lempede innreiserestriksjoner fører til økt press i leiemarkedet

Det er høysesong i leiemarkedet, og lempede innreiserestriksjoner fører til økt etterspørsel etter større utleieboliger i Osloområdet, Bergen og Stavanger. Færre utleieboliger på markedet presser prisene opp, og gir større konkurranse om de ledige boligene, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Oslo:

Det kostet i gjennomsnitt 10.131,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i juni, dette er en nedgang på 2,6% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 9,2%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.454,- kroner, dette er likt forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,4%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.796,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 3,5%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,7%.

Utleiemarkedet er godt og vi har flere gode objekter til leie. Utleiemegleren har aldri tidligere inngått så mange leiekontrakter i juni, som vi har gjort i år. Vi opplever at leieprisene er gode og stabile. For første gang på lenge er det under 3000 boliger på finn.no, men det er fortsatt mye å velge imellom for leietakere.

Det er viktig å fastsette riktig leiepris når annonsene legges ut, da de første dagene av annonsens levetid er viktig for oppmøte og henvendelser. Det er mange gode leietakere som er på jakt etter bolig og vi opplever også at det er lettere å få litt høyere priser enn forrige måned. Det er størst press på større leiligheter til kollektiv, og økt etterspørsel etter eneboliger og rekkehus til familier.

Det er veldig mange familier som kommer fra utlandet som følge av økt arbeidsinnvandring, og vi ser en markant økning i etterspørsel etter bolig sammenliknet med tidligere i koronaperioden da grensene har vært mer eller mindre stengt, – sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Foto: Knut Neerland

Bergen

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.298,- kroner i Bergen i juni, en oppgang på 11,5% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 9,2% sett mot samme måned året før. Det kostet i gjennomsnitt 14.260,- kroner å leie en 3-roms. Dette var en oppgang på 6,2% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 12,2% sett mot samme måned året før.

Nå er høysesongen her og det er skikkelig trykk på leiemarkedet i Bergen, likevel merker vi at en del utleiere benytter seg av det gode salgsmarkedet og selger utleieboliger. Dette gjør at vi mister flere boliger ut av porteføljen enn vi har gjort de siste par årene, som resulterer i færre leieboliger på markedet og større rift om de som er tilgjengelige. Slik leiemarkedet er nå, er det imidlertid ikke noen grunn til å selge av frykt for at man ikke vil få leid ut.

Erfaringsmessig vil det frem til skolestart være svært hektisk før studentene har kommet seg i hus. Det er derfor lurt å komme i gang med boligjakten hvis man skal leie bolig fra august eller september. Ofte har vi flere gode interessenter til hver enkelt bolig, og det er dermed ikke gitt at man får seg leiebolig med en gang selv om man er en attraktiv leietaker.

Prisutviklingen hittil i år er positiv, både sammenlignet med siste kvartal i fjor under nedstengningen, men også sammenlignet med fjoråret som helhet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

Stavanger:

En 2-roms kostet hittil i år i gjennomsnitt kr 10342,- kroner per måned, som er en oppgang på 7,3 % sammenliknet med gjennomsnittet for 2020. En 3-roms i Stavanger kostet i gjennomsnitt 14.950,-  kroner per måned hittil i år. Dette er en oppgang på 16 % sammenlignet med fjoråret.

Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no går noe opp fra forrige måned.  Vi har de siste ukene sett at lempede innreiserestriksjoner har bidratt til økt etterspørsel i leiemarkedet, og tror dette vil føre til en økning i leieprisene utover sommeren og et stort behov for flere utleieboliger i månedene som kommer, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.884,- kroner i juni, som er en oppgang på 6,3% fra måneden tidligere, og en oppgang på 3,4% sett mot samme måned i 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 14.068, som er en nedgang på 8,7% siden forrige måned, og en oppgang på 5,2% sammenliknet med 2020.

Som normalt har juni vært en travel måned i Trondheim, mange har planene klare til høsten og ønsker å finne bolig før de drar på ferie. Det er færre utleieboliger på markedet i sommer enn normalt, som har medført mange henvendelser på de tilgjengelige leieboligene og vi ser at prisene nå presses opp.

Vi håper på flere utleieboliger i markedet fremover, da etterspørselen er stor, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan

Romerike:

Det kostet i gjennomsnitt 11.205 kroner å leie en 2-roms leilighet i juni, dette er en nedgang fra forrige måned på 1,1%, og en nedgang på 0,8% sammenliknet med fjoråret. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 13.967 kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 3,8%. Sett mot samme måned i fjor er det en oppgang på 2,1 %.

Nedre Romerike

Leieprisene på Romerike holder seg noenlunde stabile, og det er stort sett volumet av boliger som leies ut som påvirker gjennomsnittsprisen. Likevel har vi sett en økende trend i at det er stor betalingsvillighet for 3-roms leiligheter i vårt område, og snittprisen for denne kategorien var på tett oppunder 14.000,- kroner i juni. De fleste boligene blir leid ut relativt raskt, og da særlig de med god standard og som ligger sentralt i forhold til kommunikasjonsknutepunkt. Vi merker generelt en god respons på de nyere leilighetene. Det har de siste par årene blitt et betydelig større tilbud av nyoppførte leiligheter til leie rundt omkring på Romerike, og dette er meget attraktive objekter for leietakerne. Da er det også positivt at det fortsatt bygges mye nytt, blant annet i Lillestrøm og Lørenskog.

Nå går vi inn i den store feriemåneden, men mange må benytte de neste ukene til boligjakt. Vi tror på høy aktivitet i leiemarkedet også videre utover sommeren og høsten, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

På Øvre Romerike har vi vært igjennom en hektisk juni måned med meget stor aktivitet i markedet. Vi har en rekke nye leiligheter for utleie i boligprosjekter som er ferdigstilt, hvor vi ser stor etterspørsel. I tillegg merker vi en tendens til en gradvis gjenåpning på Gardermoen, som fører til pågang fra potensielle leietakere med jobb i tilknytning til Oslo Lufthavn. Dette gjør at vi vil ha behov for flere utleieboliger i månedene som kommer. Samtidig er leietakerne selektive i markedet og tar seg god tid med vurdering av flere boliger. Det er derfor viktig å fastsette riktig pris i dagens marked, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 16.238,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i juni, dette er en oppgang på 32,1% sammenliknet med forrige måned, og en oppgang på 25,1% fra året før. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 14.986,- kroner, som er en nedgang på 8,3% fra forrige måned, og en oppgang på 7,7% sett mot samme måned i 2020.

Utleiemegleren Asker og Bærum tar ikke ferie, og juni ble en hektisk måned med mange spennende utleieobjekter på vei inn. Den markante prisøkningen skyldes blant annet at vi har leid ut en del dyrere boliger enn normalt. I tråd med gjenåpningsplanen til Regjeringen opplever vi at det normaliserer seg i leiemarkedet. Vi har en jevn strøm med gode leietakere på jakt etter bolig. Boliger som er ledige 2-3 måneder frem i tid er de som blir leid ut raskest, som viser at leietakerne har startet planleggingen for høsten.

Som tidligere i år er det mange som vil leie ut bolig i Asker og Bærum. Da vil ofte pris være en avgjørende faktor. Vi legger ut flere spennende objekter i juli måned som vi forventer stor interesse på, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Drammen

I Drammen har det kostet i gjennomsnitt 10.000,- kroner å leie en 2-roms i juni, som er en nedgang på 8% sammenliknet med sammen måned i fjor. For en 3-roms leilighet kostet det i gjennomsnitt 13.579,- kroner i juni. Dette er en oppgang på 9,1% fra forrige måned, og en oppgang på 11% fra samme måned i fjor.

Trenden fortsetter fra forrige måned med økt pågang på visning og et godt leiemarked for utleier. Leiemarkedet i Drammen har tatt seg opp nå når samfunnet normaliserer seg, og leieboliger leies ut raskere. Det er færre boliger til leie og det medfører at det blir økt trykk på de boligene som er tilgjengelig, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Østfold

Utleiemarkedet i Østfold fungerer godt, og vi opplever god respons på de fleste av våre annonser. Gjennomsnittsleien i distriktet er kr 11.296,- som er en økning på 0,9% mot samme tid i fjor.

Vi forventer en roligere juli grunnet fellesferien, men at det tar seg opp igjen i august. Sitter du med en utleiebolig som er ledig til høsten er tiden inne for å forberede utleie på den nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen

Vestfold

Det er full fart i utleiemarkedet i Vestfold, og vi har hatt mye å henge fingrene i de siste ukene da det virkelig er høysesong i utleiemarkedet. Det er nok et resulat av at flere utleiere har fått med seg at vi har etablert oss i Vestfold. Da blir det flere utleieoppdrag og aktive dager. Vi er jo så heldige å ha fine lokaler ved Byparken i Sandefjord og nå som sommeren er kommet har vi åpnet opp alle dørene og har fylt opp fryseboksen med is – så kanskje det er det som er trekkplasteret sier Karsten og ler.

Vi har også hatt svært godt oppmøte på visningene i de seneste ukene noe som gjør at det har vært god respons på utleieannonsene våre, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen

Betalingsmetodene som har oppstått med nettets ekspansjon

Betalingsmetodene som har oppstått med nettets ekspansjon

Det dukker stadig opp nye betalingsmetoder, særlig når det kommer til transaksjoner på nettet. En av de viktigste grunnene er den voldsomme utviklingen og veksten av nettsider og nettbutikker.

En ny verden av betalingsløsninger

En hverdag med kun sjekker og kontanter er fjern fortid. Nå ser det rett og slett ut til at vi kan være på full fart mot et kontantløst samfunn, og det er uvisst hvor langt de teknologiske fremskrittene vil ta oss. I dagens moderne samfunn kan det være vanskelig å holde tritt med alle de nye betalingsløsningene som dukker opp. Vi skal ta en kikk på et lite utvalg av betalingsmetodene som er spesielt populære på nettet i dag.

For deg som vil betale senere

Flere og flere nettsider tilbyr muligheten til å betale senere eller dele opp betalingen i mer overkommelige summer. Dette er spesielt praktisk dersom det er lenge til lønningsdag, og du gjerne vil benytte deg av et godt tilbud. Klarna, Afterpay og Clearpay er blant de mest populære løsningene for denne type betalinger, men det er en ordning i vekst og vi skal se at det vil dukke opp mange nye navn på markedet i nær fremtid. På norske nettsider er gjerne Klarna den foretrukne leverandøren. Det svenske selskapet er blant de raskest voksende i Europa, og ikke minst et ledende navn når det kommer til betalingsløsninger.

For deg som er ute etter sikre og raske løsninger

E-lommebøker er en svært populær betalingsmetode på nettet, da er det er en veldig sikker og ikke minst enkel løsning når den elektriske lommeboken din er ferdig satt opp. Nettcasinoer som Mr green samarbeider med populære e-lommebøker som Neteller og Skrill, da de gjør både innskudd og utbetaling enkelt for kundene uansett hvor de befinner seg i verden. Disse elektroniske lommebøkene kan også brukes i nettbutikker, og flere tilbyr dessuten egne debetkort som også kan brukes i minibanker.

Kilde/Bilde: Unsplash

Andre løsninger som gjør betalinger på nettet enkelt er ikke overraskende den gamle traveren PayPal, men også Apple Pay og Google Pay har opplevd en rask og stødig vekst de senere årene. De kan brukes til å betale i fysiske butikker så vel som på nettet, og takket være appene er det enkelt å holde oversikten over transaksjonene. Når det gjelder fakturabetaling har enda ikke Conta faktura tilbudt dette.

I Norge har vi dessuten sett at Vipps og Vipps Hurtigkasse har slått godt an. Hurtigkassen innebærer at du kan betale uten å sjekke ut som du vanligvis gjør når du handler på nett. Du kan betale rett fra nettsiden eller til og med via nyhetsbrev.

Bilde/Kilde: Unsplash

Har du sjekket ut kryptovaluta enda?

Kryptovaluta er kanskje ikke betalingsmiddelet som dukker oftest opp på nettsider, men det er ingen tvil om at det er en ordning i sterk vekst. Du kan blant annet bruke kryptovaluta til å gjøre innskudd for utvalgte e-lommebøker, og det dukker stadig opp nye nettsider som godtar kryptovaluta som betalingsmiddel – det gjelder også i Skandinavia. Den mest kjente kryptovalutaen er Bitcoin, men det finnes tusenvis av typer å velge mellom. Kanskje kryptovaluta blir fremtidens dominerende betalingsmiddel?

Mange næringsdrivende har alt levert skattemeldingen

Mange næringsdrivende har alt levert skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen for 2019 for næringsdrivende og selskaper, er utsatt fra 31. mai til 31. august. Likevel har 4 av 10 (270 000) allerede levert skattemeldingen.

I april besluttet Finansdepartementet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. Hensikten er å lette på den administrative byrden som mange virksomheter opplever som følge av koronapandemien.

Bedre tid for næringslivet

̶  Næringslivet er i en krevende situasjon med mange oppgaver å håndtere. Vi vet at regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å bistå alle som trenger hjelp. Med utsatt frist får de næringsdrivende og deres rådgivere bedre tid til å hente inn og rapportere de nødvendige opplysningene, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal.

Leveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper utsettes med tre måneder fra 31. mai til 31. august.

̶   Det er viktig at Skatteetaten får rett informasjon fra næringsdrivende slik at vi kan fastsette riktig skatt. Derfor har vi utsatt fristen slik at alle skal få tid til å gå nøye gjennom skattemeldingen sin. Men er du klar allerede nå, så er det bare til å sende inn, slik at du kan få skatteoppgjøret ditt så tidlig som mulig. Det er positiv at så mange allerede har levert, sier Gjengedal.

Første mulige skatteoppgjør for næringsdrivende er 13. august.

Det er ikke mulig å søke ytterligere utsettelse av fristen. Dersom virksomheten ikke leverer de pliktige opplysningene gjennom skattemeldingen innen 31. august, kan Skatteetaten bruke skjønnsfastsetting.

Det vil ikke bli ilagt tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende, da denne er midlertidig stoppet.

Er jeg næringsdrivende?

Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du huske å levere denne elektronisk innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du nylig har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker.

Veiledning på skatteetaten.no

På skatteetaten.no finner du mye informasjon og nyttige verktøy. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du få veiledning på chat, telefon, eller på Skatteetatens Facebookside, Skatten min bedrift. Der kan du få svar på spørsmål om skattemeldingen din, se hva andre lurer på og finne korte videoer med gode råd. Skatteetaten har laget en podcast og en enkel veiledningsvideo om hvordan du leverer skattemeldingen for næringsdrivende.

Fakta

697 000 bedrifter er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende i år:

  • 329 000 enkeltpersonforetak
  • 368 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting

Av disse har 270 000 allerede levert skattemeldingen for 2019: 

  • 160 000 enkeltpersonforetak har levert
  • 110 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting har levert

Rundt 180.000 næringsdrivende og selskaper (1 av 4) leverte skattemeldingen for 2018 i løpet av de siste tre innleveringsdagene i fjor.

Mer informasjon og skattemelding for næringsdrivende: skatteetaten.no/skattemeldingbedrift.

iPenger har fått nytt design.

Det er nå en stund siden forrige innlegg her på iPenger og det med god grunn.

Som du kanskje har lagt merke til nå har iPenger fått et nytt design – men ikke bare det. Vi har i tillegg strammet inn målgruppen vår og fjernet aksjer og valuta tilbudet, ikke bare fordi vi mener vi ikke har god nok kompetanse, men at akjser og valuta havner under en annen sjanger og at andre sider er bedre enn oss på dette.

På denne måten kan vi heller fokusere på det vi er best på, nemlig det å tjene penger på internett og søkemotoroptimalisering.

Vi har også bestemt oss for å bare bruke tekst i innlegg fra nå av – med unntak av illustrasjoner relatert til teksten som burde vises. Dette gjør vi fordi bilder som ikke har en menig men som bare er med for å skape blikkfang er unødvendig bruk av tid å plass, men også for å gjøre det mer ryddig. Så beklager om du elsker bilder…

For å gjøre tilbudet enda bedre har vi bestemt å opprette et forum på siden slik at dere kan spørre, dele, hjelpe hverandre og utforske nye metoder for å tjene penger på internett. Vi skal prøve å ha forumet oppe i løpet av kort tid, så bare følg med.